Toplumtay
Geride bıraktığım süreçte, bir Yeşil Küreli Kökbayrak tasarladım. Önümüzdeki süreçlerde, onu, sizlere sunacağım.
Sürekeyin | Târih: 06.12.2017 | Tıklama: 2
Uzay
Türkçe, öyle güzel ve kapsamlı bir dildir ki, kimi kez şaşırıp-kalıyorum.
Sürekeyin | Târih: 10.11.2017 | Tıklama: 17
Kocakarı
Yurttaşın biri, iletke üzerinden, bana, bu soruyu yöneltti.
Sürekeyin | Târih: 27.04.2017 | Tıklama: 77
Burçmak
Siz de burcuyor musunuz?
Sürekeyin | Târih: 01.01.2017 | Tıklama: 211
Uluman
Ecnebîcedeki 'süper' ya da 'mega' sözcüklerinin, Türkçe karşılıklarından, türemiş bir kavram.
Sürekeyin | Târih: 15.12.2016 | Tıklama: 11
Alk
Bu da, iyice unutulmak üzere olan, güzel bir sözcüğümüzdür.
Sürekeyin | Târih: 01.12.2016 | Tıklama: 82
Maymûn
Aranızdan kimileri, biraz şaşırabilir.
Sürekeyin | Târih: 22.11.2016 | Tıklama: 72
Dir
'Adamcağızı, diri-diri yaktılar!' türünden tümceleri, hepimiz duymuşuzdur.
Sürekeyin | Târih: 17.11.2016 | Tıklama: 225
İletke
Elektronikte, iletkenlik alanı vardır.
Sürekeyin | Târih: 11.11.2016 | Tıklama: 249
Yaşantı
Görüyorum ki, sayısız insanımız, 'yaşantı' sözcüğünü, 'yaşam' ile karıştırıyor. Oysa, iki kavram arasında, hiç denecek kadar, az anlam benzerliği var.
Sürekeyin | Târih: 10.11.2016 | Tıklama: 7
Millet
Kimilerinin savlamasının aksine, 'millet' sözcüğünün, tek anlamı vardır. Bunun dışında, yanlış kullanıldığı alanlar da bulunur.
Sürekeyin | Târih: 09.11.2016 | Tıklama: 64
Sezinmek
Ağda, şöyle bir dolaşayım dedim... En basit kavramlarda bile, ıvırıp-kıvıranlar var!
Sürekeyin | Târih: 08.11.2016 | Tıklama: 64
Büyük mü, yüce mi, ulu mu?
Atatürk döneminde çıkarılmış olan, bir yasa maddesine göre, ezân, yalnızca Türkçe olarak okunacaktı. Ve bilinen ezânın, Türkçe çevirisini yaptılar:
Sürekeyin | Târih: 07.11.2016 | Tıklama: 66
Eler
Şu sıralar yazdığım bir romanın, iki figürinden birinin soyadı, 'Eler'dir.
Sürekeyin | Târih: 02.11.2016 | Tıklama: 71

 
 
2005 © Erol Sürül | erol-surul(at)alazli(dot)net
Ağbağımın, tüm hakları saklıdır.   |   Bu ağbağ, www.alazli.org olanaklarıyyla sağlanmıştır.
Impressum | Copyright | Telif   |   Ağbağ Yönelgesi
Güldürü  |  Ağ bağlantıları  |  Sözlüğüm
Düşmanlarımın çoğulluğu, nâdir dostluklarımın, kalitesini yükseltir.