01 şûbat 2017
Duduşlarım, çok kötü hasta!

Tam resim

Vesikalık

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19(Bu albümde, 19 tam resim ve 19 vesikalık var.)


Târih: 02.02.2017 | Tıklama: 935 | Bölüm: Resim Galerim

 
2005 © Erol Sürül | erol-surul(at)alazli(dot)net
Ağbağımın, tüm hakları saklıdır.   |   Bu ağbağ, www.alazli.org olanaklarıyyla sağlanmıştır.
Impressum | Copyright | Telif   |   Ağbağ Yönelgesi
Güldürü  |  Ağ bağlantıları  |  Sözlüğüm
Düşmanlarımın çoğulluğu, nâdir dostluklarımın, kalitesini yükseltir.