Yâr mı tatlı, sanrın mı?
Büyük insanlar, büyük işlerle uğraşırlar; küçük beyinler ise, imgelerle boğuşurlar!

***

Bedenimde, var bir dir;
bilmem, ederi nedir!
Hep kan kusturuyorsun!
Söyle; bu kin, kimedir!

Senin tanrın mı yüce,
sen mi taparsın güce!
Eğer biraz düşünsen,
anlarsın pek iyice!

Kendini aradın mı?
Beynini taradın mı?
Hep inâd edersin; bu,
senin nakarâdın mı!

Kalmış üç günlük tinin;
yok ekmeğin-zeytinin!
Bu Erol Sürül der ki:
'Farkındasın derdinin!'

'Bu kadar mıydı hepsi?'
deme, ey dümbeleksi!
Sana, kıyağım olsun;
dîndir, bir epilepsi!

Tek güçtür, sevgi-saygı;
dîndir, ussuz bir yaygı!
Âhireti sorarsan;
edinme sakın kaygı!

Alktan-sevgiden öte,
ne götürür kudrete?
İmge kuracağına,
gidiversen hâlvete?

Alkı, yâre bandın mı?
Yâr mı tatlı, tanrın mı?
Ey kandırılmış dostum!
Yâr mı gerçek, sanrın mı?


Açıklama:
dir: cân, rûh
alk: aşk, sevdâ
imge: hayâl
tin: zamân, vakit
sanrı: halüsinasyon


Târih: 26.02.2017 | Tıklama: 789 | Bölüm: Ezgilerim


Ayrıca: Şiir Tüm Güllerin Ecesi (15.04.2017)
Ayrıca: Şiir Gözsel'den Gizem (20.08.2014)
İlişikli konu: Kâfiyesiz şiîr mi olurmuş? (18.04.2017)
İlişikli konu: Şiirlerimizdeki anlamsızlıklar (01.10.2015)

Not: Bugüne kadar (20 nîsan 2017) yazdığım, en uzun şiîr, "Geh aufs Ganze, Gelibolu!" başlığını taşıyor.


Bu bölümdeki tüm eklentilerrim
- Adam olmaz bu ulus! (14.04.2017)
- Yeşil göze vurgunum (10.04.2017)
- Yâr mı tatlı, sanrın mı? (26.02.2017)
- Ata'nın öğütü (24.12.2016)
- O yâr, yüreğimi yaralar! (01.05.2016)
- Fedâ olsun, neyim varsa! (22.03.2016)
- Uyan, sevdiceğim! (29.02.2016)
- Dargınım (28.02.2016)
- Hak ve hakîkât (20.02.2015)
Câyır-câyır yanıyorum! (05.02.2014)
- Harcâîyim (22.01.2014)
Ah Ayten'im! (19.01.2014)
Sen, benimdin (16.01.2014)
Yoktur nedeni (16.01.2014)
Kibirli yârim (26.08.2013)


Öngörülen ezgilerim
Bu amânsız dünyâda
Kemânî Kevser Hanım'ın bestelediği, "Nihâvend longa" adlı enstrümentaline, hazırladığım bir uyarlama.
Vazgeçilmezimsin
Büyük aşklar, gerçekten de tam bir mûcize!
 
 
2005 © Erol Sürül | erol-surul(at)alazli(dot)net
Ağbağımın, tüm hakları saklıdır.   |   Bu ağbağ, www.alazli.org olanaklarıyyla sağlanmıştır.
Impressum | Copyright | Telif   |   Ağbağ Yönelgesi
Güldürü  |  Ağ bağlantıları  |  Sözlüğüm
Düşmanlarımın çoğulluğu, nâdir dostluklarımın, kalitesini yükseltir.