Adam olmaz bu ulus!
Doğruyu söyleyeni, domuz köyüne kovarlar!
Sürekleyin | Târih: 14.04.2017 | Tıklama: 330
Yeşil göze vurgunum!
Bu şiîrimi, yaklaşık üç hafta önce yazmıştım. Bugün, bir rastlantı sonucunda, yine açtım ve okudum. "Yok artık!" dedim kendi-kendime. "Bu kadar uzun bir şiîrde, hiç mi yabancı sözcük olmaz!" Tekin olabilirsiniz ki, bunu, bilinçli yapmadım; yalnızca rastlantı!
Sürekleyin | Târih: 10.04.2017 | Tıklama: 201
Yâr mı tatlı, sanrın mı?
Büyük insanlar, büyük işlerle uğraşırlar; küçük beyinler ise, imgelerle boğuşurlar!
Sürekleyin | Târih: 26.02.2017 | Tıklama: 789
Ata'nın öğütü
Mustafa Kemâl'in yaşam felsefesini, olasılıklar çerçevesinde, en kısa biçimde aktarmaya çalıştım.

(Lütfen; önce, sayfanın altındaki açıklamaları okuyun.)
Sürekleyin | Târih: 24.12.2016 | Tıklama: 790
O yâr, yüreğimi yaralar!
Ben, yirmiüç yaşımdaydım; o ise, yirmibirindeydi. Onu, ilk gördüğüm ânda, mavi gözlerine ve sarışın saçlarına vurulmuştum; benzersiz dudaklarına ve kemberli burnuna kapılmıştım.
Sürekleyin | Târih: 01.05.2016 | Tıklama: 17
Fedâ olsun, neyim varsa!
Bahâr geldi-çattı; seziler alabora!
Sürekleyin | Târih: 22.03.2016 | Tıklama: 101
Uyan, sevdiceğim!
Son durağa, bir gönderme.
Sürekleyin | Târih: 29.02.2016 | Tıklama: 105
Dargınım
Uğursuzluğun silsilesi, kimilerine, dahâ sıklıkla uğrar.
Sürekleyin | Târih: 28.02.2016 | Tıklama: 118
Hak ve hakîkât
Yirmi yıllık, acılar dolu bir yaşam bıraktım ardımda. Bekle, yaşam! Geliyorum! Gümbür-gümbür!
Sürekleyin | Târih: 20.02.2015 | Tıklama: 104
Câyır-câyır yanıyorum!
Ölesiye özlemi, bilir misiniz? Insanı, ikilemlere sürükler!
Sürekleyin | Târih: 05.02.2014 | Tıklama: 857
Hercâîyim
Yaşam, insanı geliştiriyor ve olgunlaştırıyor.
Sürekleyin | Târih: 22.01.2014 | Tıklama: 89
Ah Ayten'im!
Yalnızca bir gece süren, bir aşkımı aktarıyorum.
Sürekleyin | Târih: 19.01.2014 | Tıklama: 110
Sen, benimdin!
Yaşamınımdaki en uzun süreli tutkuya, gönderme yapıyorum.
Sürekleyin | Târih: 16.01.2014 | Tıklama: 126
Yoktur nedeni
Yaşamımın, bir-çok evresini aktarıyorum.
Sürekleyin | Târih: 16.01.2014 | Tıklama: 520
Kibirli yârim
Ben, kibiri çok iyi bilirim; hem uyguladım, hem de karşılaştım.
Sürekleyin | Târih: 26.08.2013 | Tıklama: 864
Öngörülen ezgilerim
Bu amânsız dünyâda
Kemânî Kevser Hanım'ın bestelediği, "Nihâvend longa" adlı enstrümentaline, hazırladığım bir uyarlama.
Vazgeçilmezimsin
Büyük aşklar, gerçekten de tam bir mûcize!
 
 
2005 © Erol Sürül | erol-surul(at)alazli(dot)net
Ağbağımın, tüm hakları saklıdır.   |   Bu ağbağ, www.alazli.org olanaklarıyyla sağlanmıştır.
Impressum | Copyright | Telif   |   Ağbağ Yönelgesi
Güldürü  |  Ağ bağlantıları  |  Sözlüğüm
Düşmanlarımın çoğulluğu, nâdir dostluklarımın, kalitesini yükseltir.