'Kishon' diyorlar ona!

23 ağustos 1924 târihinde, Ferenc Hoffmann adıyla, Budapeşte'de doğdu; 29 ocak 2005 târihinde de, İsviçre'nin Appenzell Innerrhoden kantonundaki Meistersrüte mahâllesinde öldü.

Onun kitaplarını okurken, kahkahâlara boğulup, neredeyse donumu ıslatacağım!

Ama amacım, sizlere, Efraim Kishon üzerine, ayrıntılı bilgi sunmak değil; yalnızca, takma soyadına değineceğim.

Tekinim ki, bir-çoğunuz, onun soyadını, 'kişon' diye telâffûz ediyor. Haksız mıyım?

Yukarda da farkettiğiniz gibi, Ferenc Hoffmann (Ephraim Kishon), Macaristan kökenli bir Yahûdî idi.

Kore'deki en yagın ad ve soyad, 'Kim'dir. Macaristan'da ise, 'Kis' soyadı, epeyce yaygındır.

Bay Hoffman, takma soyadı olarak, bu 'Kis' soyadından yararlanmak istedi.

Sizin de bildiğiniz gibi, Kishon, bir mizâhçı ve hicivciydi. Oradan kaynaklanan mizâhî sezintilerinden ötürü, 'Kis' soyadını, yalın biçimde kullanmak istemedi.

Türkçe'deki sevimlileştirme ve küçültme soneklerinin (-cık, -cik, -çuk ve -çük... vs.), Macarca'daki karşılığı, 'hon'dur.)

Ve Bay Hoffmann, 'Kis' soyadının sonuna, 'hon' ekledi; böylece, 'Kishon' oluştu; yâni 'Kisçik'.

Buna göre, 'Kishon' soyadının telâffûzu, 'ki-şon' değil, 'kis-hon'dur.


Not: Her şeyi İngilizceleştirmek'ten, vazgheçin artık! İngilizce, yeryüzündeki tek dil değildir!


Târih: 15.08.2017 | Tıklama: 53 | Bölüm: EdebiyâtÖngörülen yazılarım
---
---
 
 
2005 © Erol Sürül | erol-surul(at)alazli(dot)net
Ağbağımın, tüm hakları saklıdır.   |   Bu ağbağ, www.alazli.org olanaklarıyyla sağlanmıştır.
Impressum | Copyright | Telif   |   Ağbağ Yönelgesi
Güldürü  |  Ağ bağlantıları  |  Sözlüğüm
Düşmanlarımın çoğulluğu, nâdir dostluklarımın, kalitesini yükseltir.