Tüm Güllerin Ecesi
Tüm Güllerin Ecesi'ne, bir alk bildirisi...
Sürekleyin | Târih: 15.04.2017 | Tıklama: 312
Tüm Güllerin Ecesi
Bir süre sonra, yaptığım bir hesâba göre, 19 hazîran 2008 günüydü; tam da, benim doğum günüm!
Sürekleyin | Târih: 09.12.2016 | Tıklama: 107

 
 
2005 © Erol Sürül | erol-surul(at)alazli(dot)net
Ağbağımın, tüm hakları saklıdır.   |   Bu ağbağ, www.alazli.org olanaklarıyyla sağlanmıştır.
Impressum | Copyright | Telif   |   Ağbağ Yönelgesi
Güldürü  |  Ağ bağlantıları  |  Sözlüğüm
Düşmanlarımın çoğulluğu, nâdir dostluklarımın, kalitesini yükseltir.